” Z książką w świat wartości” – 3. edycja projektu edukacyjnego

W dniu 9 października 2017 roku, przy współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie, ruszyła trzecia, już,  edycja  projektu edukacyjnego – tym razem, pod hasłem „ Z KSIĄŻKĄ W ŚWIAT WARTOŚCI”.

Program ma na celu przybliżenie dzieciom  wartości uniwersalnych, jakimi powinni kierować się w życiu ( ze szczególnym uwzględnieniem wartości moralnych). Tematyka spotkań  została podyktowana reakcją na ich deficyt  w życiu społecznym. Szybkie przeobrażenia we współczesnym świecie powodują chaos – także w sferze wartości. Dzieciom, już, trudno zorientować się co jest dobre, a co złe. Dlatego warto stale nakierowywać i upewniać je w przekonaniu, że wybierając pozytywne postawy mogą w przyszłości wieść szczęśliwe i mądre życie.

Projekt realizowany będzie do czerwca 2018 roku ( spotkania odbywać się będą cyklicznie co dwa miesiące).  Tematem spotkań będą takie wartości, jak: szacunek, przyjaźń, pokojowość, czy odpowiedzialność.

Zobacz relacje z pierwszej i drugiej edycji. 

 

W poniedziałek, 16 X 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Z książką w świat wartości”.  Tematem dzisiejszych zajęć było pojęcie szacunek. Uczniowie bez problemy zdefiniowali, czym jest szacunek i w jaki sposób możemy okazywać go innym osobom. Punktem wyjścia do dyskusji na temat poszanowania rówieśników było opowiadanie „Ty i ja” ze zbioru opowiadań Beaty Jacewicz „Bajkowy słownik uczuć i wartości”. Bohaterem utworu jest chłopiec chorujący na powolny zanik mięśni. Jednak to nie postępująca choroba jest głównym jego strapieniem, lecz brak akceptacji środowiska, w którym przebywa. Wśród otaczających go ludzi, udaje mu się znaleźć prawdziwego przyjaciela – chłopca o imieniu Jerzy. To on uczy innych, że nie należy śmiać się z osób różniących się od nas.
W ostatniej części zajęć zapoznaliśmy się z baśnią „Drewniana miska”, w której został poruszony problem szacunku do osób starszych. Młodzież potrafiła wskazać złe zachowania
w stosunku do osób starszych.

Tekst: K. Dąbrowska

 

9 i 10 października 2017 r. odbyły się pierwsze spotkania  w ramach projektu „Z książką w świat wartości”.

Naszą drogę w poszukiwaniu  wartości rozpoczęliśmy od odkrycia znaczenia pojęcia szacunek. Uznaliśmy tą wartość jako podstawę wszystkich wartości moralnych. Jest ona bowiem wskazówką jak traktować siebie i innych, aby nie naruszać swojej i cudzej godności i wolności, która jest najgłębszą istotą naszego człowieczeństwa.

W trakcie spotkania odpowiedzieliśmy sobie na kilka pytań: czym jest szacunek, w jaki sposób się przejawia, jakie mogą być skutki jego zaniechania, jak się wtedy czujemy, gdy spotkamy się z brakiem szacunku ze strony innych osób, w jaki sposób możemy okazywać sobie szacunek.

Realizując cele programu zastosowaliśmy różne metody i formy pracy. Najistotniejszą z nich to głośne  czytanie przez prowadzącego, rozmowa o czytanym utworze – pogadanka oraz pedagogika zabawy – drama. Treść i metody dostosowane zostały do wieku i poziomu percepcji uczestników. Niezwykła moc czytania i jego terapeutyczna siła najgłębiej objawia się w bajkach. Dlatego tą metodą posłużyliśmy się i tym razem. Wspólnie przeczytaliśmy baśń pt. „ Drewniana miska” . Pytania pomocnicze do tekstu dały uczestnikom możliwość podzielenia się swoimi emocjami i wrażeniami po jego wysłuchaniu i sformułowaniu wniosków.

Tekst: R. Rzeźniczek