projekt edukacyjny – kontynuacja

W dniach 26 oraz 28 listopada 2018 r. odbyły się kolejne spotkania z uczniami Zespołu Szkół Specjalnych w Wołowie. Tematem przewodnim spotkań byli Wielcy Polacy. Na uwagę zasłużyła Maria Skłodowska – Curie, ponieważ jej życie może być inspiracją dla wielu ludzi – szczególnie tych młodych. Pokazała, jak stawić czoła wszystkim przeciwnościom losu, a także jak konsekwentnie dążyć do realizacji swych marzeń. Jako pierwsza kobieta zdobyła tytuł doktora i została profesorem nauk na prestiżowym uniwersytecie – na Sorbonie. Jako jedyna kobieta otrzymała dwie Nagrody Nobla z dwóch różnych dziedzin – z fizyki i chemii. Jako pierwsza kobieta nauczyła się tez prowadzić auto. Umiejętność tę nabyła, by wraz z córką Irene pomagać żołnierzom na polach walki podczas I wojny światowej – tam prześwietlała rannych żołnierzy promieniami roentgena. Była nie tylko światowej sławy naukowcem, ale także bardzo dobrym człowiekiem. Dzieci po zapoznaniu się z bardzo ciekawą biografią Marii, obejrzały zdjęcia, na których ukazane było jej prywatne i zawodowe życie. Następnie nadszedł czas byśmy sami się wcielili w rolę małych chemików – zbudowaliśmy wulkan, który wybuchł, sprawiliśmy by spinacze do papieru unosiły się na wodzie, a na zakończenie zrobiliśmy sztuczny śnieg, z którego ulepiliśmy małego bałwana.

Tekst: K. Dąbrowska

 

W trakcie listopadowych spotkań przybliżyliśmy  sylwetki osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do odzyskania niepodległości przez Polskę lub wpłynęły zasadniczo na sposób postrzegania Polski przez inne narody.

20 i 21  listopada 2018 roku spotkaliśmy się z uczniami, aby opowiedzieć o Ignacym Janie Paderewskim. Prawdopodobnie jest on jedynym pianistą na świecie, który został premierem (w tym przypadku premierem Polski). Zanim jednak do tego doszło, pomógł swojemu krajowi odzyskać wolność. Jak do tego doszło? Jak się okazało, to bardzo ciekawa historia. W takcie krótkiej prelekcji, popartej filmami i zdjęciami, młodzież dowiedziała się kilku istotnych informacji z życia pianisty. Pochodzący z ubogiej rodziny chłopiec, który został znanym i uwielbianym przez całą Europe i Stany Zjednoczone artystą, miał niewątpliwy wpływ na kształt Polski. Biografia I. J. Paderewskiego obrazuje jak losy i postawa jednostki mogą wpływać na losy świata. Gdy trwała I wojna światowa, Ignacy Paderewski miał plan, żeby sprawą Polski zainteresować prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wierzył, że ten człowiek będzie miał decydujący wpływ na losy świata i może sprawić, że o Polsce i tragicznych losach Polaków usłyszy cały świat. Paderewski dopiął swego. Prezydent Wilson ogłosił całemu światu plan pokojowy, w którym zaznaczył, że powinna powstać niepodległa Polska z dostępem do morza. Dla Ignacego Paderewskiego Polska była najważniejsza. W swoich pamiętnikach pisał: „Będę mówić o Polsce i ludzie będą zmuszeni myśleć o Polsce, a to jest właśnie sposób, dzięki któremu Polska trafi do myśli i czynów tych ludzi”. Swoim talentem, swoją fortuną (dzielił się pieniędzmi z innymi – biednymi oraz chorymi, fundował muzea i pomniki), życiem udowodnił, że był prawdziwym polskim patriotą. Jego osoba godna jest zapamiętania przez następne pokolenia Polaków.

Tekst: R. Rzeźniczek

 

Kolejna grupa odwiedziła nas 19 października br. Na początku młodzież obejrzała wystawę pokonkursową pn. „Mój bohater historii Polski”. Jak sama nazwa wskazuje prace plastyczne przedstawiały sylwetki osób, wśród których znalazły się takie, jak: Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski, Jan Paweł II, Stefan Wyszyński, Władysław Bartoszewski, Elżbieta Zawadzka. Wspólnie przypomnieliśmy sobie biografię tych Polaków w szczególności pod kontem ich wkładu w odzyskanie przez Polskę niepodległości. Dyskusję na temat wolności – wartości, którą uznaliśmy za jedną z najważniejszych dla każdego człowieka i narodu – rozpoczęliśmy od opowiedzenia historii zaczerpniętej z bajki I. Krasickiego pt. „Ptaszki w klatce”. Analiza utworu doprowadziła nas do wniosku, że trudno jest zrozumieć niekiedy czym jest tak naprawdę wolność. Często substytuty wolności, jak dostatek jedzenia i picia, może nam zatrzeć obraz pełnej wolności. Poza tym dzieci słusznie zauważyły, że wolność nie jest dana raz na zawsze i trzeba o nią ciągle zabiegać i się o nią troszczyć. Nie można dać jej sobie odbierać.

Przypomnieliśmy sobie również ważne daty z historii Polski (1795, 1918, 1989), które mówią o utracie przez Polskę wolności lub jej odzyskaniu. Poszukując korzeni naszej państwowości sięgnęliśmy po legendę „O Lechu, Czechu i Rusie”, w której znaleźliśmy informację o ewentualnym pochodzeniu polskiego godła. Dzieci dodały, że symbolami Polski są także barwy (biało – czerwone) oraz hymn narodowy nazywany „Mazurkiem Dąbrowskiego”.

Na zakończenie zajęć wykonaliśmy kotyliony w barwach Polski. W ten sposób poczuliśmy się gotowi świętować 100 lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

Tekst: R.Rzeźniczek

 

15 października br. odwiedziła nas kolejna grupa uczniów. Tym razem, czytając książkę Zofii Staneckiej pt. „W kraju Polan”, dzieci mogły przenieść się w czasie i poczuć jak żyło się w kraju Polan – kolebce polskości. Nawiązaliśmy także do symboli narodowych. Barwy narodowe – kolor biały i czerwony – posłużyły nam do wykonania drzewa – symbolu wolnej Polski. Dzieci odrysowały swoje dłonie na kartkach. Następnie wycięły i przykleiły je w miejscu korony.

W ten sposób dzieci wniosły swój wkład w uczczenie tegorocznej 100. Rocznicy Niepodległości Polski.

Tekst: R. Rzeźniczek

 

W dniu 08.10.2018 r. odbyły się zajęcia z dziećmi z Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie, które rozpoczęły czwartą edycję projektu edukacyjnego. W związku z tym, że rozmowy o wartościach okazały się bardzo konstruktywne, postanowiliśmy, kontynuować temat  „Z KSIĄŻKĄ W ŚWIAT WARTOŚCI”. Bibliotekę odwiedziły dwie grupy dzieci, które po wysłuchaniu opowiadania Zofii Staneckiej „Basia i wolność” wyjaśniły znaczenie słów zasada i wolność, a także zrozumiały, jaka jest różnica pomiędzy zasadami a zakazami/nakazami oraz dlaczego w życiu człowiek powinien przestrzegać zasad, które obowiązują między ludźmi. W kolejnej części zajęć dzieci rozwiązywały krzyżówkę patriotyczną oraz wysłuchały piosenki zespołu Chłopcy z Palcu Broni „Kocham wolność”. Potrafiły wskazać elementy teledysku, które symbolizują wolność, np. biegnący człowiek, dzikie zwierzę, lecący ptak. Na zakończenie zajęć dzieci wykonały różnymi metodami plastycznymi wizerunek gołębia.

Tekst: K. Dąbrowska