konkurs czytelniczy

KSIĄŻKA, KTÓRĄ POLECAM

Uczniów klas I-VIII szkół podstawowych,
działających na terenie całego powiatu wołowskiego,
zapraszamy do udziału w konkursie czytelniczym

Konkurs rozstrzygnięty zostanie w dwóch kategoriach:
uczniowie klas I-III oraz IV – VIII.

Prace konkursowe – plakat promujący ulubioną książkę –
składać należy do dnia 8 kwietnia br. 

Organizatorem konkursu są Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołowie,
Urząd Miejski w Wołowie oraz Starostwo Powiatowe w Wołowie.

REGULAMIN KONKURSU

W razie jakichkolwiek pytań, służymy pomocą
Pani Katarzyna Dąbrowska, Dział dla Dzieci i Młodzieży,
e-mail: katarzyna.dabrowska@migbp-wolow.pl

Zapraszamy do wspólnej  zabawy!