abolicja

Dla wszystkich zbiorów wypożyczonych w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.