EKO-TEKA, czyli z książką o ekologii

W dniu 14 listopada 2019 roku, odbyły się pierwsze zajęcia rozpoczynające piątą edycję projektu edukacyjnego, prowadzonego przy współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie. W tym roku zajęcia będą przebiegały pod hasłem: „EKO-TEKA: z książką o ekologii”, podczas których odbędą się zajęcia tematyczne o zawodach ekologicznych z wykorzystaniem animacji książkowych. Głównym celem zajęć będzie kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci.

Pierwszy zawód, który został przybliżony dzieciom podczas dzisiejszych zajęć – to leśniczy. Spotkanie rozpoczęliśmy od przeczytania książki ” Dziwolągi” C. León, C.S. Rubio, na podstawie której dzieci opisały, jak wygląda las i jakie zwierzęta w nim mieszkają. Następnie dzieci opowiedziały, jak należy zachowywać się w lesie, który jest domem zwierząt, a ludzie po nim spacerujący są tylko gośćmi. W kolejnej części zajęć dzieci rozegrały grę ekologiczną, utrwalającą nazwy zwierząt wiejskich, egzotycznych i leśnych. Następnie obejrzały krótką prezentację, dzięki której dowiedziały się, jak wygląda leśniczy i na czym polega jego praca. Nasze pierwsze spotkanie zakończyło się  zabawami ruchowymi.

Tekst: K. Dąbrowska

26 i i 27 listopada 2019 roku spotkaliśmy się z kolejnymi grupami w ramach projektu „Eko – teka”. Naszym celem było odpowiedzenie na pytania: Co to jest las? Jaką rolę spełnia dla człowieka i innych organizmów? Jak chronić lasy?

Z pierwsza grupą bawiliśmy się w grę na skojarzenia dotyczące lasu. W ten sposób zgromadziliśmy pewien zasób pojęć , które stanowiły punkt wyjścia do dyskusji. Następnie dzieci zapoznały się ze zgromadzoną w bibliotece literaturą, związaną tematycznie z zajęciami. Warte polecenia są następujące tytuly: „Inwentarz drzew” (Wyd. Zakamarki), „Ogrody natury”(Wyd. Adamada), „Drzewa (Wyd. Dwie Siostry), „Sekrety lasu”, „Drzewa leśne”(MULTUCO). Dużą część zajęć poświęciliśmy sprawie dwutlenku węgla uwalnianego do atmosfery w wyniku działalności człowieka. Poza tym wysłuchaliśmy opowiadania Tomasza Trojanowskiego pt. „ Dlaczego zwierzęta mieszkają w bloku Maćka?” Jest to wizja przyszłości Ziemi ogołoconej z drzew przez człowieka. W trakcie spotkania nie zabrakło zabaw przy układaniu puzzli oraz malowaniu makiety lasu.

Na następny dzień podobny temat realizowaliśmy z 2 uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Posługując się szablonami i farbami stworzyliśmy dzieło plastyczne, przedstawiające drzewo. W trakcie działania wykorzystywaliśmy elementy terapii sensorycznej.

Spotkanie urozmaicaliśmy zabawami z wykorzystaniem chusty animacyjnej.

Tekst: R. Rzeźniczek

Dnia 12.12.2019 r. odbyły się kolejne zajęcia w ramach projektu „ECO-TEKA: z książką o ekologii”. Tym razem odwiedziły nas klasy IV i V Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie. Podczas godzinnych zajęć dzieci dowiedziały się, kim jest leśniczy oraz w jaki sposób należy chronić przyrodę. Poznały także pojęcia ekologiczny pomnik przyrody oraz rośliny chronione. Następnie wykonały ćwiczenia utrwalające wiedzę na temat gatunków drzew i zwierząt leśnych. Punktem wyjścia do rozmowy na temat zachowania w lesie był fragment opowiadania „Sprężynek na tropie tajemnic. Ekologia” A. Frączek. Dzieci dowiedziały się, jakich grzybów nie należy zbierać. Zdobyły wiedzę, jak nie należy zachowywać się w lesie -hałasować, śmiecić, niszczyć roślin, zabijać zwierząt. Na zakończenie zajęć uświadomiliśmy sobie, że lasy są płucami świata, gdyż dzięki roślinom produkowany jest tlen,  niezbędny do życia ludziom. Efektem pracy jest plakat przedstawiający zielone płuca świata.

Tekst: K. Dąbrowska

04.02.2020 roku spotkaliśmy się ponownie w ramach projektu Eko teka. Rozmawiając o ekologii, nie możemy zapominać o problemie związanym z odpadami. Dziś ludzie na co dzień korzystają z różnych przedmiotów, zużywają wiele produktów i wytwarzają przy tym ogromne ilości odpadów. Rosną góry śmieci. Odpady nie zawsze trafiają do śmietników i na wysypiska. Rozrzucane są w różnych miejscach. Niszczą środowisko i szpecą krajobraz i są niebezpieczne dla zwierząt. Dzikie zwierzęta często zaplątują się w foliowe torby albo zjadają je, a potem giną.

Dzisiaj staraliśmy się znaleźć kilka dobrych rad na to, aby odpadów było mniej. Okazało się, że wszyscy możemy wpłynąć na to, by na wysypiska wpływało coraz mniej odpadów. Przede wszystkim musimy walczyć ze złymi nawykami i nie zostawiać śmieci przy drogach, nie wyrzucać gdzie popadnie, lecz w miejscach do tego przeznaczonych. Ponadto musimy używać opakowań wielokrotnego użytku oraz tych z surowców, które można przetwarzać. Zanim wyrzucimy niepotrzebną rzecz do kosza, zastanówmy się, czy na pewno do niczego i nikomu już się nie przyda. Rozdawanie używanych rzeczy sprawia, że na wysypiska trafia mniej śmieci. Robiąc zakupy, nie wkładajmy każdego produktu do osobnej torby foliowej.

Wiele pozostałości można wykorzystać do wyprodukowania nowych przedmiotów. Gdy odzyskujemy surowce wtórne, zmniejsza się ilość wysypisk. W ten sposób chronimy przyrodę, ponieważ mniej zanieczyszczeń dostaje się do gleby, wody i powietrza. Stosując recykling, oszczędzamy energie i zasoby naturalne. Przetwarzanie jest tańsze i oszczędniejsze niż produkowanie. Jak poza tym walczyć ze śmieciami? Należy nauczyć się pewnej postawy i stosować proste i skuteczne zasady. Jest to segregowanie odpadów w domu. Dzisiaj nauczyliśmy się także pewnych zasad, które obowiązują przy segregacji. Segregowanie daje pewność, że na śmietnisko trafią rzeczy, których już nie da się przetworzyć.

Te i inne rady na odpady zostały przytoczone przez dzisiejszych naszych gości. Rozstaliśmy się z nadzieją, że ludziom uda się wspólnymi siłami zmniejszyć ilość zanieczyszczeń. Już najwyższy czas, aby zadbać o porządek na naszej planecie!

Tekst: R. Rzeźniczek

Jak radzić sobie z odpadami? Ten temat został ponownie poruszony 6 lutego 2020 roku z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Przygotowaliśmy dla nich działania, które w sposób przystępny poruszyły to zagadnienie. Dzieci obejrzały bajkę o tematyce ekologicznej. Następnie odpowiadały na pytania. Dotyczyły one podziału śmieci na poszczególne rodzaje. Ponadto poznały zasady segregowania odpadów w odpowiednich pojemnikach. Poznały kolory tych pojemników. Dla utrwalenia wiedzy posłużyła aplikacja multimedialna. Wspólnymi siłami rozwiązaliśmy krzyżówkę obrazkową, której hasło brzmiało: Segreguj odpady! Na zakończenie spotkania dzieci oglądały książkę pt. „Recykling i odpadki. Sprawdźcie sami..”( autor: Alex Frith). Ta pozycja książkowa w prosty sposób przedstawia drogę, jaką muszą odbyć odpadki od momentu, gdy trafią do kosza na śmieci a potem na wysypisko. Dzieci poznały pracę ludzi, którzy zajmują się oczyszczaniem miast. Książka zmotywowała do spojrzenia na własne śmieci całkiem inaczej. Okazało się, że śmieci można czasami przetwarzać i wykorzystywać ponownie.

To było naprawdę ciekawe i pożyteczne spotkanie!

Tekst: R. Rzeźniczek

W dniu 26.02.2020 r. odbyły się ostatnie zajęcia dotyczące segregacji śmieci. Po przeczytaniu książki „Mam przyjaciela śmieciarza” autorstwa S. Schurmann dużo ciekawych rzeczy: o segregacji odpadów, ich powtórnym wykorzystaniu, a także rozmaitych pojazdach, które służą do utrzymania czystości w mieście. Następne oglądaliśmy książeczki dotyczące recyklingu. Dzieci dowiedziały się, dlaczego należy segregować odpady. W kolejnej części zajęć dzieci obejrzały proekologiczną bajkę edukacyjną, z której dowiedziały się, do jakich pojemników należy wyrzucać plastiki, papier, szkło, przeterminowane leki. By utrwalić zdobytą wiedzę, dzieci spróbowały posegregować śmieci najpierw wirtualnie, a potem praktycznie.

Tekst: K. Dąbrowska

Skip to content