EKO-TEKA, czyli z książką o ekologii

W dniu 14 listopada 2019 roku, odbyły się pierwsze zajęcia rozpoczynające piątą edycję projektu edukacyjnego, prowadzonego przy współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie. W tym roku zajęcia będą przebiegały pod hasłem: „EKO-TEKA: z książką o ekologii”, podczas których odbędą się zajęcia tematyczne o zawodach ekologicznych z wykorzystaniem animacji książkowych. Głównym celem zajęć będzie kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci.

Pierwszy zawód, który został przybliżony dzieciom podczas dzisiejszych zajęć – to leśniczy. Spotkanie rozpoczęliśmy od przeczytania książki ” Dziwolągi” C. León, C.S. Rubio, na podstawie której dzieci opisały, jak wygląda las i jakie zwierzęta w nim mieszkają. Następnie dzieci opowiedziały, jak należy zachowywać się w lesie, który jest domem zwierząt, a ludzie po nim spacerujący są tylko gośćmi. W kolejnej części zajęć dzieci rozegrały grę ekologiczną, utrwalającą nazwy zwierząt wiejskich, egzotycznych i leśnych. Następnie obejrzały krótką prezentację, dzięki której dowiedziały się, jak wygląda leśniczy i na czym polega jego praca. Nasze pierwsze spotkanie zakończyło się  zabawami ruchowymi.

Tekst: K. Dąbrowska

26 i i 27 listopada 2019 roku spotkaliśmy się z kolejnymi grupami w ramach projektu „Eko – teka”. Naszym celem było odpowiedzenie na pytania: Co to jest las? Jaką rolę spełnia dla człowieka i innych organizmów? Jak chronić lasy?

Z pierwsza grupą bawiliśmy się w grę na skojarzenia dotyczące lasu. W ten sposób zgromadziliśmy pewien zasób pojęć , które stanowiły punkt wyjścia do dyskusji. Następnie dzieci zapoznały się ze zgromadzoną w bibliotece literaturą, związaną tematycznie z zajęciami. Warte polecenia są następujące tytuly: „Inwentarz drzew” (Wyd. Zakamarki), „Ogrody natury”(Wyd. Adamada), „Drzewa (Wyd. Dwie Siostry), „Sekrety lasu”, „Drzewa leśne”(MULTUCO). Dużą część zajęć poświęciliśmy sprawie dwutlenku węgla uwalnianego do atmosfery w wyniku działalności człowieka. Poza tym wysłuchaliśmy opowiadania Tomasza Trojanowskiego pt. „ Dlaczego zwierzęta mieszkają w bloku Maćka?” Jest to wizja przyszłości Ziemi ogołoconej z drzew przez człowieka. W trakcie spotkania nie zabrakło zabaw przy układaniu puzzli oraz malowaniu makiety lasu.

Na następny dzień podobny temat realizowaliśmy z 2 uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Posługując się szablonami i farbami stworzyliśmy dzieło plastyczne, przedstawiające drzewo. W trakcie działania wykorzystywaliśmy elementy terapii sensorycznej.

Spotkanie urozmaicaliśmy zabawami z wykorzystaniem chusty animacyjnej.

Tekst: R. Rzeźniczek

Dnia 12.12.2019 r. odbyły się kolejne zajęcia w ramach projektu „ECO-TEKA: z książką o ekologii”. Tym razem odwiedziły nas klasy IV i V Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie. Podczas godzinnych zajęć dzieci dowiedziały się, kim jest leśniczy oraz w jaki sposób należy chronić przyrodę. Poznały także pojęcia ekologiczny pomnik przyrody oraz rośliny chronione. Następnie wykonały ćwiczenia utrwalające wiedzę na temat gatunków drzew i zwierząt leśnych. Punktem wyjścia do rozmowy na temat zachowania w lesie był fragment opowiadania „Sprężynek na tropie tajemnic. Ekologia” A. Frączek. Dzieci dowiedziały się, jakich grzybów nie należy zbierać. Zdobyły wiedzę, jak nie należy zachowywać się w lesie -hałasować, śmiecić, niszczyć roślin, zabijać zwierząt. Na zakończenie zajęć uświadomiliśmy sobie, że lasy są płucami świata, gdyż dzięki roślinom produkowany jest tlen,  niezbędny do życia ludziom. Efektem pracy jest plakat przedstawiający zielone płuca świata.

Tekst: K. Dąbrowska