diagnoza potrzeb lokalnych UWOLNIJ PRZESTRZEŃ

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołowie,
działająca w partnerstwie ze Stowarzyszeniem
Bramy Inicjatyw Kulturalnych
oraz Studiem Balans w Wołowie,
jako beneficjenci ścieżki pilotażowej programu
LOKALNE PARTNERSTWA Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
zapraszają Państwa do udziału w DIAGNOZIE SPOŁECZNEJ.

Spotkanie dla SENIORÓW już 2 lipca br. (czwartek)
biblioteka – godz. 13:00-16:00.

Podczas diagnozy, przy kawie, herbacie i słodkim poczęstunku,
rozmawiać będziemy o Państwa potrzebach, dotyczących wykorzystania
przestrzeni lokalnej do realizacji wspólnych, również międzypokoleniowych
działań oraz Państwa uczestnictwie w życiu publicznym.

Zapraszamy również  do wzięcia udziału w diagnozie
online – https://pl-pl.facebook.com/bibliotekawolow/ – tylko do 15 lipca!
oraz wypełniania ankiet –  kart  pracy dostępnych
od 1 do 31 lipca w Restauracji PaPi, wołowskiej księgarni, bibliotece oraz Studiu Balans.
Z mieszkańcami, spotkamy się również  w przestrzeni miejskiej.

Diagnoza realizowana z mini grantu otrzymanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności z Programu Partnerstwa Lokalne.

Zapraszamy do budowania dobra wspólnego!