przetwarzanie danych osobowych w MiGBP

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wołowie
Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).
RODO obowiązuje w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z naszych usług.
W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich się to odbywa (od 25 maja 2018): w zależności od tego w jaki sposób korzystasz z naszych usług przeczytaj klauzulę informacyjną o ochronie danych osobowych dotyczącą czytelników, klauzulę informacyjną o ochronie danych osobowych dotyczącą użytkowników wydarzeń kulturalnych lub klauzulę informacyjną o ochronie danych osobowych dotyczącą podmiotów współpracujących.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej
w Wołowie email: malgorzata.szulc@migbp-wolow.pl, tel. 71 3892531 wew. 22.

Skip to content