przetwarzanie danych osobowych w MiGBP

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wołowie
Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).
RODO obowiązuje w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z naszych usług. W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, jakie może mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z naszych usług. Prosimy Cię o jej przeczytanie, nie zajmie to więcej niż kilka minut.

Czym są dane osobowe
Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej takimi danymi są np. imię, nazwisko, data urodzenia, pesel, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, wizerunek.

Podstawa i cel przetwarzania
Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. MiGBP przetwarza Twoje dane na podstawie ustawy o bibliotekach z dnia 27.06.1997 r. (Dz.U.2012.642). Wymienione przepisy wprowadzają obowiązek obsługi użytkownika biblioteki oraz ochrony materiałów bibliotecznych jako jedno z podstawowych zadań. Obowiązek ten nie mógłby być realizowany bez posiadania wiedzy o osobach, którym materiały biblioteczne są wypożyczane. Z tego zadania wynika więc prawo do przetwarzania danych w zakresie wystarczającym do obsługi użytkownika biblioteki oraz ochrony zbiorów bibliotecznych, a w praktyce do zapewnienia sobie możliwości zrealizowania uprawnienia określonego w art. 4 ust. 1 oraz art. 14 ust. 2  ustawy o bibliotekach. Zatem przesłanką legalizującą przetwarzanie danych czytelników (w zakresie adekwatnym do realizacji zadania ochrony wypożyczanych zbiorów) jest realizacja uprawnienia lub obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO). Celem monitoringu wizyjnego jest zwiększenie bezpieczeństwa w obrębie biblioteki oraz ochrona mienia i osób.

Twoje dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.
Podstawą do przetwarzania jest Twoja dobrowolna zgoda. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, i jeśli nie chcesz, nie musisz jej udzielać, jednakże nie będziesz mógł wtedy uzyskać statusu czytelnika.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołowie z siedzibą w Wołowie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 8, 56-100 Wołów. Twoje dane przetwarzane są również w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu Rynek 58, 50-116 Wrocław oraz w systemie informatycznym ALEPH.

Twoje uprawnienia
Zgodnie z RODO masz prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.