Klub Malucha i Rodzica

W sierpniu br., ruszył projekt Biblioteka miejscem spotkań, w ramach którego działał Klub Malucha i Rodzica. Projekt realizowany był pod Patronatem Honorowym Pana Dariusza Chmury – Burmistrza Gminy Wołów, dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI. Celem projektu było stworzenie miejsca w pełni z otwartą przestrzenią usługową, z której korzystać mogły rodziny z dziećmi.  

Przez trzy miesiące (wrzesień, październik, listopad), regularnie, dorośli uczestnicy Klubu Malucha i Rodzica spotykali się w wołowskiej bibliotece, aby wziąć udział w warsztatach umiejętności wychowawczych, które prowadzone były przez Panią Krystynę Adaśko – Dyrektora Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz w spotkaniach ze specjalistami w dziedzinie logopedii, psychologii, pedagogiki oraz pediatrii. W roli ekspertów udział wzięli pracownicy Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie: Pani Magdalena Zielińska-Stec, Pani Anna Derejczyk oraz Pani Małgorzata Klemens, warsztaty z pediatrii prowadziła Pani Mirosława Kuliniak. Każdy z uczestników projektu otrzymał materiały szkoleniowe: notatnik i długopis. Kiedy rodzice oddawali się nauce, ich pociechy (dzieci w wieku 1-6 lat), pod okiem Pani Ewy Miazek-Stelmarczyk i pań bibliotekarek: Pani Kasi, Pani Gosi i Pani Karoliny, udział brały w szeregu zajęć animujących czytelnictwo, wśród których nie zabrakło: zajęć literackich, ruchowych, muzycznych czy nauki języka obcego. Udział w projekcie wzięło dwanaście chętnych rodzin, które spełniły warunki zapisu. 

Podczas spotkań, dzięki współpracy z Restauracją Pizzeria PaPi,  nie zabrakło poczęstunku w postaci: kawy, herbaty oraz ciastek. 

Zobacz jak wyglądały nasze spotkania. 

Spotkanie 1.
Spotkanie 2.
Spotkanie 3.
Spotkanie 4.
Spotkanie 5.
Spotkanie 6.
Spotkanie 7.
Spotkanie 8.

 

 

 

 

Spotkanie 9.
Spotkanie 10.
Spotkanie 11.
Spotkanie 12.
Spotkanie 13.
Spotkanie 14.
Spotkanie 15.
Spotkanie 16.
Spotkanie 17.
Spotkanie 18.
Spotkanie 19.
Spotkanie 20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasi partnerzy w projekcie: Urząd Miejski w Wołowie, Starostwo Powiatowe w Wołowie, Pizzeria PaPi, Wołowski Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie ,  Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno -Pedagogicznej w Wołowie, Wydawnictwo Literatura, Wydawnictwo Akapit Press, Wydawnictwo Kurza Stopka, Księgarnia w Wołowie.

Dzięki współpracy z Wydawnictwem Akapit Press, Wydawnictwem Literatura, Wydawnictwem Kurza Stopka oraz Księgarnią w Wołowie nasz księgozbiór powiększył się o kilka pozycji z literatury fachowej – poradniki dla rodziców oraz literaturę piękną dla dzieci.

Już niedługo kontynuacja projektu!

Dziękujemy za aktywny udział w projekcie !