RETRO zabawy

Za nami czwarty turnus
Półkolonii z biblioteką. 

RETRO zabawy, czy jak spędzali czas
wolny nasi rodzice. Dziś w erze komputerów,
trudno sobie wyobrazić, jak nasi
rodzice spędzali czas wolny.
Za nami tydzień zabaw podwórkowych.

HARMONOGRAM – 22.07.2019-26.07.2019

W programie nie zabrakło:  warsztatów tanecznych,
pobytu na wołowskim basenie, gier i zabawy,
projekcji filmowych, warsztatów twórczych,
oraz jednodniowego wyjazd
do Muzeum Zabawek w Kudowie Zdrój.

Pomysł i prowadzenie warsztatów retro – Pani Kasia z Działu dla Dzieci i Młodzieży. Kadra: wychowawca –  Magda Śleboda, kierownik: Tomasz Pamin – BALANS Danuta Zgoła.

Dzień I
Dzień II
Dzień III
Dzień IV
Dzień V

 

 

 

 

 

 

 

Półkolonie z biblioteką dofinansowane
są ze środków Gminy Wołów,
w tym z Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Wołowie.