Ocalić od zapomnienia

Miło nam poinformować, że po raz kolejny wołowska biblioteka otrzymała ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dofinansowanie do swoich działań.

Celem projektu  Ocalić od zapomnienia jest opracowanie i digitalizacja lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego oraz udostępnienie do ponownego wykorzystania tych zasobów w celach popularyzacyjnych, edukacyjnych, a także naukowych.  Wszystkie digitalizowane przez nas zbiory, na bieżąco, udostępniane są na platformie Cyfrowy Dolny Śląsk w zakładce Biblioteki – Wołowska Biblioteka  Cyfrowa.

Chcesz współtworzyć lokalną bazę zasobów dziedzictwa kulturowego ? Przyjdź do wołowskiej biblioteki, przynieś ze sobą dokument, który Twoim zdaniem, powinien znaleźć się w naszej bazie, podpisz umowę licencyjną i stań się współtwórcą projektu.  Razem stworzymy więcej!

Czekamy na  materiały, zarówno archiwalne, jak również te współczesne, które zbudują bazę opartą na sześciu kolekcjach:
KSIĄŻKI – to kolekcja cennych wydawnictw znajdujących się w zbiorach prywatnych oraz bibliotekach publicznych, działających na terenie naszej gminy; MUZYKA – w tym, nagrania muzyczne, naszych lokalnych zespołów, artystów;  CZASOPISMA – tutaj miejsce swoje znajdą czasopisma, zarówno lokalne (Tygodnik Powiatu Wołowskiego „ Kurier Gmin”), jak także archiwalne (Gazeta Powiatowa);  DOKUMENTY ŻYCIA SPOŁECZNEGO – katalogi, foldery, materiały z wystaw i imprez, plakaty i afisze, wspomnienia ludzi związanych z naszym regionem; EDUKACJA – w tym kroniki szkół, informatory oświatowe; POCZTÓWKI – zbiór pocztówek prezentujących naszą gminę;

Poprzez organizację działań edukacyjnych (wrzesień-listopad 2019 r.), w których udział wzięła  młodzież z wołowskich szkół średnich (Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika, Zespół Szkół Społecznych, Zespół Szkół Zawodowych) , celem projektu było wskazanie na świadome i bezpieczne korzystanie z nowych mediów oraz rozwój kompetencji związanych ze stymulowaniem działań twórczych w lokalnej społeczności. Inauguracja projektu, w której udział wzięli uczniowie oraz zaproszeni goście, miejsce miała w dniu 6 września (piątek). Nasi specjaliści w dziedzinie: digitalizacji – Pani Joanna Broniarczyk z Książnicy Jeleniogórskiej, Pan Marek Hofbauer z Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej oraz prawa autorskiego – Pani Joanna Golczyk  z Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej opowiedzieli w jaki sposób i na jakich zasadach pozyskiwać i legalnie udostępniać zbiory oraz na czym polega proces digitalizacji.

Projekt  pod patronatem honorowym Pana Dariusza Chmury – Burmistrza Gminy Wołów oraz Pana Janusza Dziarskiego – Starosty Wołowskiego. Patronat medialny nad projektem objął Tygodnik Powiatu Wołowskiego Kurier Gmin.

DZIAŁANIA EDUKACYJNE.

Zespół Szkół Zawodowych
Liceum Ogólnokształcące
Zespół Szkół Społecznych

Nasi partnerzy: * Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska – wsparcie merytoryczne oraz udostępnienie miejsca na platformie Cyfrowy Dolny Śląsk, * Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, która na rzecz projektu przekazała nam profesjonalny, wielkoformatowy skaner;  ponadto biblioteka wspiera nas merytorycznie i technicznie, * Urząd Miejski w Wołowie – promocja projektu, * Starostwo Powiatowe w Wołowie – promocja projektu, * Zespół Szkół Społecznych w Wołowie, Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Wołowie oraz Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie – aktywny udział młodzieży w działaniach edukacyjnych oraz wsparcie przy promocji projektu.

Projekt realizowany przez Dział Digitalizacji i Archiwum, który uchwałą Rady Miejskiej w Wołowie, od  stycznia br. został powołany do działania.

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Cyfrowa.

Zapraszamy do wspólnego  tworzenia bazy lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego!