Kościół w Stobnie

Stobno – wieś położona w województwie dolnośląskim, w powiecie wołowskim, w gminie Wołów, nad Mojęcicką Strugą, dopływem Jezierzycy. Stobno położone jest w odległości ok. 10 km od Wołowa i ok. 10 km od Brzegu Dolnego.

W Stobnie znajduje się niewielki lecz piękny kościół pw. św. Mikołaja      i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Kościół wzniesiono na przełomie XV/XVI wieku. W 1660 roku rozbudowano go, a w XVIII wieku przebudowano w styku barokowym. Na uwagę zasługują XVIII – wieczne obrazy pędzla artysty z Wrocławia oraz barokowa ambona z końca XVIII wieku.

W bocznej ścianie kościoła na szesnastowiecznej ławie stoi figura Serca Pana Jezusa z Truściańca koło Tarnopola jako pamiątka po przodkach. Poniżej umieszczono tablicę: „Boże Ojcze Nasz, daj wieczny odpoczynek tym, którzy pomarli i pozostali na Kresach polskich. A nas tu otocz mocą swojej miłości”.

Wnętrze zdobi wczesnobarokowy strop malowany temperą, kasetonowy, pochodzący z ok. 1660 roku. Widać na nim kwiaty. Jak na alpejskiej łące koło La Salette. Niewielkie Stobno koło Wołowa urasta do rangi dolnośląskiego sanktuarium Matki Boskiej z La Salette. Kaplica Matki Boskiej z La Salette   w Stobnie to pierwsze takie miejsce na Dolnym Śląsku, poświęcone  3 października 2004 r. przez kard. Henryka Gulbinowicza. Historię objawienia Maryi w La Salette opowiada witraż w  jej kaplicy w Stobnie.

Po prawej stronie kościoła jest zbudowana kalwaria, zbudowana za sporych polodowcowych głazów narzutowych w centrum, której znajduje się XIX – wieczna kapliczka Matki Bożej Saletyńskiej. Poszczególne stacje reprezentują złocone cyfry rzymskie wyryte na owych kamieniach, dodatkowo zwieńczonych małymi metalowymi krzyżykami. Jedynie na kamieniu symbolizującym stację I ustawiono ażurowy krzyż, wykonany z prętów stalowych. Marmu­rowa czarna tabliczka na tej stacji obwieszcza: „Weź swój krzyż i pójdź za Mną…” Kamień symbolizujący stację XII jest wyraźnie większy od pozosta­łych, ale niczym ponadto się nie wyróżnia. Wyjątkowa jest stacja XV z figurą Zmartwychwstałego osłonięta daszkiem. Tabliczka umieszczona na tej stacji głosi: „Zwycięzca śmierci, piekła i szatana… Anno 2005″.

Ścieżka biegnąca lekkim łukiem wzdłuż stacji jest wybrukowana i prze­grodzona w dwóch miejscach tuż przy kaplicy stalowym płotkiem.

We wnętrzu kaplicy, na tle górskiego krajobrazu, ustawiono figurę Matki Bożej Saletyńskiej(Płaczącej) w towarzystwie dwóch aniołków. Do kaplicy prowadzi również brukowana ścieżka. Na frontonie kaplicy zaś znajduje się wstęga z napisem: „Zbliżcie się do mnie, dzieci, i nie lękajcie się” oraz data objawień w La Salette: 19 IX 1846 r. Po obu stronach wejścia umieszczono tablice pamiątkowo-informacyjne. Lewa z herbem Ojca Świętego Jana Paw­ła II i napisem: „Kaplicę i drogę krzyżową poświęcono Janowi Pawłowi II w roku Jego odejścia do Ojca. Anno Domini 2005. Stobno. Parafianie”. Tabli­cę z prawej strony pod biskupim herbem obecnego ordynariusza wrocław­skiego Mariana Gołębiewskiego z hasłem „Ad imaginem Tuam” wypełnia tekst: „Metropolita Wrocławski Arcybiskup ks. prof. Marian Gołębiewski poświęcił kaplicę Matki Bożej Saletyńskiej i drogę krzyżową w dniu 29 IX 2005 r.  w Stobnie, za rządów proboszcza ks. Kanonika Zbigniewa Bielewicza”.

Fundatorem kalwarii jest Bronisław Pałys z Wrocławia, czciciel Matki Bożej z La Salette, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Estradowego „Polest” we Wrocławiu.

W   obrębie   cmentarza   przykościelnego  znajduje  się  kopiec z ziemi, która została po zniwelowaniu terenu przy świątyni, i zwieńczono go figurą   Najświętszego Serca Pana Jezusa. Figura na kopcu to symbol miłosierdzia dla Niemców, którzy znaleźli tutaj wieczne odpoczywanie.

Natomiast przy murze cmentarnym stoją dwie stare kaplice z cegły (obie odnowione), z malowidłami nawiązującymi do wezwania kościoła.

Przy krzyżu misyjnym umieszczono tablice z piaskowca, poświęcone niemieckim przedwojennym mieszkańcom Stobna oraz przodkom z Kresów osiadłym w Stobnie po wojnie.

 

Opracowanie: Aleksander Łyskawa, Wiktoria Talarczyk, Samuel Chyliński, Wiktoria Lickiewicz, Julia Mosiek , Kacper Wodnicki, Mateusz Bronowicki – Szkoła Podstawowa w Mojęcicach
Opiekun prowadzący: mgr Maria Grudkowska