Rodzaj

Aktualności

ZAPRASZAMY NA SOCIAL MEDIA
opublokowano

10.4.2022

W kierunku Wołowskiej Izby Pamięci

Biblioteka rozpoczyna pracę związane ze stworzeniem Izby Pamięci

W jaki sposób przymierzyć się do utworzenia Izby Pamięci? To było hasło przewodnie spotkania, które odbyło się w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej. W dyskusji, którą zorganizowali Dariusz Chmura - burmistrz gminy Wołów oraz Rafał Zając - dyrektor biblioteki, wzięli udział przedstawiciele Centrum Historii Zajezdnia / Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" oraz przedstawiciele lokalnych środowisk zajmujących się różnymi aspektami historii ziemi wołowskiej. Wśród nich były osoby związane m.in. ze Stowarzyszeniem Lubiąż, Stowarzyszenie Historii Wołowa.

Rafał Zając - dyrektor biblioteki podkreśla, że naszym celem jest zinstytucjonalizowanie procesu tworzenia Izby Pamięci już od samego początku, gdyż mamy świadomość wagi przedsięwzięcia i jego roli społecznej, a nasza lokalna społeczność ma różne doświadczenia związane podobnymi inicjatywami. Od 1976 r. mieliśmy już muzeum, które przestało istnieć w 1992 r., a pozostałe po nim zbiory zostały niestety rozproszone... Właśnie dlatego podjęliśmy współpracę z wrocławskim Centrum Historii Zajezdnia / Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" i razem będziemy realizować kolejne etapy tworzenia Wołowskiej Izby Pamięci.

W ramach pierwszej roboczej dyskusji poruszone zostały następujące tematy:

🟢 kwestia podmiotu prowadzącego przygotowania do utworzenia przyszłej Izby Pamięci.

🟢 formalne warunki dotyczące pozyskiwania zbiorów i prawne uregulowanie wypożyczenia lub przekazania zbiorów.

🟢 stworzenie i sformalizowanie procesu inwentaryzacji zbiorów oraz utworzenie bazy danych.

🟢 digitalizacja pozyskanych zbiorów.

🟢 bieżące tworzenie cyklicznych i okolicznościowych ekspozycji z wykorzystaniem posiadanych zbiorów.

🟢 prace koncepcyjne zmierzające do przygotowania projektu "żywej i interaktywnej Izby Pamięci", która pozwoli nie tylko stworzyć wystawę materialną z elementami interaktywnymi, ale także umożliwi wkomponowanie zbiorów w kontekst realistyczny, co ułatwi przedstawienie elementów wystawy w charakterystycznych dla niego okolicznościach.

Pierwszym etapem przygotowań do utworzenia Izby Pamięci jest realizacja aktywności komunikacyjnej, która skupia się na konsultacjach i promowaniu idei Izby Pamięci, a także zdobyciu wiedzy nt. oczekiwań społeczności oraz jej stanu wiedzy nt. historii, także najnowszej.

Spotkajmy się:

12.10.2022 r. | godz. 18:00 | Starty Wołów | świetlica

Pierwsze spotkanie informacyjne odbędzie się już 12 października o godz. 18:00 w Starym Wołowie (świetlica wiejska), przy okazji spotkania roboczego dot. prac nad monografią miejscowości. Spotkanie ma formułę otwartą, więc wszystkich serdecznie zapraszamy.

14.10.2022 r. | godz. 17:00 | Wołów | biblioteka - czytelnia

Spotkanie poświęcone wyłącznie kwestią związanym z Izbą Pamięci. Podczas spotkanie dyrektor przedstawi zarys przedsięwzięcia oraz plan prac i zagadnienia formalne.

No items found.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

Our approach

This is some text inside of a div block.
View live
01

Heading

This is some text inside of a div block.
02

Heading

This is some text inside of a div block.
03

Heading

This is some text inside of a div block.
04

Heading

This is some text inside of a div block.
Explore
Explore
Informacja turystyczna

to miejsce, w którym rozpoczyna się przygoda ze zwiedzaniem naszego miasta…

dowiedz się więcej