Rodzaj

ZAPRASZAMY NA SOCIAL MEDIA
opublokowano

12.22.2022

Pamięć ofiarom stanu wojennego

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Stanu Wojennego

13 grudnia przypadał Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego. Podobnie jak w 2021 roku biblioteka zaangażowana była w organizację wydarzeń związanych z tegorocznymi obchodami. W Dniu Pamięci Ofiar Stanu Wojennego odbyła się Msza św. w kościele pw. św. Wawrzyńca oraz oficjalne uroczystości pod pomnikiem Solidarności, który zlokalizowany jest na skwerze Solidarności. Uczestnicy upamiętnili ofiary stanu wojennego oraz wszystkich cierpiących z powodu internowania. Pod pomnikiem zostały złożone kwiaty i 41 symbolicznych zniczy. W obchodach udział wzięli przedstawiciele podziemia solidarnościowego (Ryszard Gruś, Ferdynand Kaduszkiewicz, Stanisław Ryczek, Wiesław Jarmoliński), samorządowcy – na czele z burmistrzem gminy Wołów Panem Dariuszem Chmurą, mieszkańcy oraz przedstawiciele Harcerskiej Organizacji Wychowawczo-Patriotycznej „Cichociemni” i Związku Harcerstwa Polskiego z Wołowa.

W ramach zaplanowanych wydarzeń Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna przygotowała także wystawę „Wokół Stanu Wojennego”, która poświęcona została aktywności podziemia solidarnościowego ziemi wołowskiej. W jej oficjalnym otwarciu, podobnie jak w uroczystościach 13 grudnia, udział wzięli przedstawiciele podziemia solidarnościowego, burmistrz gminy Wołów Dariusz Chmura oraz wiceburmistrz Jan Janas, a także przedstawiciele Centrum Historii Zajezdnia, którzy na każdym etapie wspierali tworzenie wystawy. Obecny był również radny powiatowy Maciej Nejman i młodzież z Liceum im. Mikołaja Kopernika oraz Zespołu Szkół Zawodowych.

Wystawa składa się z plansz opisujących wiele inicjatyw podziemia solidarnościowego, internowanie, organizowanie pomocy, czy proces przygotowania materiałów tekstowych „bibuł” oraz graficznych. Część wystawy poświęcona przygotowaniu grafik jest potraktowana w sposób wyjątkowy, gdyż składa się z narzędzi niezbędne do przygotowania projektów (linorytów), linorytów oraz oryginalnych plakatów i ulotek. Dzięki temu wystawa nabrała namacalnego charakteru. Udało się to zrobić dzięki przekazanym przez Pana Stanisława Ryczka zbiorom, które wchodzą do katalogu zbiorów Wołowskiej Izby Pamięci. Powyższa wystawa jest także działaniem wynikającym z prac związanych z powstaniem izby, a więc pozyskiwaniem pamiątek, zdjęć czy artefaktów o znaczeniu historycznym, opisywaniu ich i tworzeniu wystaw tematycznych. Biblioteka realizuje powyższe prace w partnerstwie z wrocławskim Centrum Historii Zajezdnia, które patronuje tworzeniu wołowskiej Izby Pamięci.

Wystawa jest owocem wielu spotkań z działaczami solidarnościowymi i przedstawicielami podziemia solidarnościowego, które zostały przeprowadzone w ostatnich miesiącach. Kolejne spotkania są jeszcze przed nami, a ich całościowy efekt będzie widoczny już w przyszłym roku, podczas obchodów podpisania porozumień sierpniowych. Chcemy zebrać pamiątki oraz wspomnienia, aby stworzyć jednolitą historię wołowskiej solidarności, która formalnie zaczyna się od strajków w PKS Wołów i Kabelkach, czyli w Wielobranżowej Spółdzielni Pracy, jest kontynuowana w kilkudziesięciu przedsiębiorstwach na terenie gminy Wołów i nie tylko (PKS Wołów miał swoje placówki w Miliczu, Trzebnicy, Żmigrodzie), następnie zmienia swoje oblicze po wprowadzeniu stanu wojennego, aby ostatecznie zatriumfować nad tym ciężkim, niejednoznacznym okresem i stworzyć komitet obywatelski. Chcemy też pokazać, że ruch solidarnościowy to znacznie więcej niż tylko zakłady pracy i struktury, ale przede wszystkim idea, która łączyła i angażowała ludzi, dla których słowa „wolność” i „godność” określały sposób myślenia o przyszłości Polski. W tym miejscu chciałbym zaapelować do każdego, kto ma jakiekolwiek pamiątki lub wspomnienia związane z okresem PRLu lub wołowską solidarnością, także do osób, które nie były członkami solidarności, a pamiętają jak funkcjonował np. Dekanalny Komitet Charytatywny pod kierownictwem ks. Franciszka Bosak lub po prostu chciałby się podzielić wspomnieniami nt. realiów ówczesnego Wołowa.

No items found.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

Our approach

This is some text inside of a div block.
View live
01

Heading

This is some text inside of a div block.
02

Heading

This is some text inside of a div block.
03

Heading

This is some text inside of a div block.
04

Heading

This is some text inside of a div block.
Explore
Explore
Informacja turystyczna

to miejsce, w którym rozpoczyna się przygoda ze zwiedzaniem naszego miasta…

dowiedz się więcej