Miejska i Gminna
Biblioteka w Wołowie

Największy zbiór książek dla dzieci.

Bogate zbiory multimedialne, jedne z niewielu na Dolnym Śląsku.

Zapraszamy na social media

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołowie

To nowoczesne centrum dostępu do kultury, animacji, wiedzy, informacji i edukacji. Tylko w naszych Działach Udostępniania wypożyczysz dawno poszukiwaną lekturę....
o nas

Wołowski Dom
Spotkań z Historia

Rusza projekt „Wołowski Dom Spotkań z Historia", którego celem jest popularyzacja idei utworzenia Regionalnej Izby Pamięci w Wołowie oraz przeprowadzenie zbiórki przedmiotów o znaczeniu historycznym. Dowiedz się więcej...
Czytaj więcej
STWÓRZMY RAZEM WołOWSKA IZBE PAMIęCI
DOFINANSOWANO ZE śRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO POCHODZąCYCH Z BUDżETU PAńSTWA W RAMACH PROGRAMU WłASNEGO NARODOWEGO INSTYTUTU MUZEÓW „IZBY PAMIęCI"
Explore
Informacja turystyczna

to miejsce, w którym rozpoczyna się przygoda ze zwiedzaniem naszego miasta…

dowiedz się więcej