Prace nad Lokalną Strategią Rozwoju LGD "Kraina Łęgów Odrzańskich" w bibliotece.

W czwartek 22.09 odbędzie się otwarte spotkanie robocze dot. prac nad nową strategią rozwoju na lata 2023-2027.
Scroll

Początek jesieni dla wielu stowarzyszeń to czas odpoczynku po realizacji wielu letnich przedsięwzięć oraz dobry moment na zaplanowanie nowych kroków. W najbliższy czwartek 22 września (15:00) w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej odbędzie się spotkanie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek i instytucji mających wiedzę nt. problemów oraz potrzeb społecznych; zwłaszcza dotyczących seniorów, młodzieży, mieszkańców terenów po PGR, rolników, osób bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych. Celem spotkania jest przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 dla obszaru Krainy Łęgów Odrzańskich.

Strategią zostanie objęty, tak jak dotychczas, spójny obszar 12 gmin położonych po obydwu brzegach Odry, od Wrocławia do Głogowa (gminy Brzeg Dolny, Wołów, Wińsko, Jemielno, Miękinia, Środa Śląska, Malczyce, Prochowice, Ścinawa, Rudna, Pęcław i Głogów).

Prace nad strategią to trzy główne etapy:

1.     Diagnoza obszaru wraz z wnioskami.

2.     Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru wraz z określeniem głównych celów.

3.     Sformułowanie przedsięwzięć/działań do realizacji na etapie wdrażania oraz rezultatów do osiągnięcia.

Zachęcamy mieszkańców, grupy nieformalne, organizacje społeczne, przedsiębiorców oraz instytucje do aktywnego uczestnictwa w pracach nad strategią i wyrażania swojej opinii, przekazywania pomysłów na każdym etapie prac.

W spotkaniu można uczestniczyć również przez elektroniczne środki przekazu na platformie zoom, w tym celu prosimy o wcześniejsze zgłaszanie takiej chęci na adres e-mail: biuro@lgdodra.pl

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.lgdodra.pl oraz kontaktując się pod adresem e-mail: biuro@lgdodra.ploraz nr tel. 76 858 45 45, 509347189.

No items found.
Informacja turystyczna

to miejsce, w którym rozpoczyna się przygoda ze zwiedzaniem naszego miasta…

dowiedz się więcej